aanvullende voorwaarden


Aanvullende voorwaarden van JP Flower Art

 

Contactgegevens

JP Flower Art handelend onder de naam/namen: JP Flower Art

 

Vestigings- en bezoekadres:

Raaphorstlaan 71

2532 BG Den Haag

Telefoonnummer: +31 (0)6 411 94 842

 

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur (in de avond uren ook mogelijk van 18:00 tot 20:00 uur) 

Vanaf zaterdag tot en met zondag van 09:00 uur tot 15:00 uur 

 

E-mailadres: info@jpflowerart.nl

 

KvK-nummer: 69945527

Btw-id: NL001763208B13

 

Herroepingrecht

Voor het hoofdproduct, bloemen en planten, is retourneren niet mogelijk, omdat deze aan bederf onderhevig zijn. Voor aanvullende producten die niet aan bederf onderhevig zijn, geldt dat u deze alleen kunt retourneren als u zowel besteller als ontvanger van het aanvullende artikel bent (afleveradres = uw eigen adres). Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Aanvullende instructies voor retourneren: een aanvullend product moet indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en onbeschadigd zijn. JP Flower Art accepteert enkel geretourneerde producten in beschermende verpakking. Vermeldt, indien mogelijk, het ordernummer. Dit bespoedigt afhandeling van de retournering. Het ordernummer staat in de e-mailbevestiging van de bestelling.

 

Bevestiging bestellen

Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

 

Bezorgadres

De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

 

Wijzigingen

Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

 

Annuleren

Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste 36 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 20% van de hoofdsom met een minimum van € 10,-.

 

Overmacht

JP Flower Art is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan. Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan JP Flower Art de verplichtingen opschorten.

 

Levering

Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

 

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure staat vermeld op www.jpflowerart.nl (klik op Contact). Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het product aan ons te kunnen tonen en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@jpflowerart.nl o.v.v. 'klacht' als onderwerp.

 

Garantie

JP Flower Art biedt de consument op het geleverde bloemen zeven (7) dagen versgarantie. Op overige producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dit wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het product aan ons te kunnen tonen en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@jpflowerart.nl o.v.v. 'klacht' als onderwerp.

 

Betalen

Bestelling via de elektronische weg kunnen als volgt worden betaald: (1) Tikkie (voor meer info kijk op www.tikkie.me) en (2) op rekening.

Bestelling via de telefoon kunnen als volgt worden betaald: (1) Tikkie en (2) op rekening.

Voor zakelijke klanten bieden wij de mogelijkheid om op rekening te betalen. Uw bedrijf ontvangt op het door u aangegeven factuuradres, hetgeen binnen 14 dagen dient te worden betalen.

 

Privacy statement

Het privacy reglement staat vermeld op de website www.jpflowerart.nl (onderaan iedere pagina).

 

Intellectueel eigendom

Alle door JP Flower Art afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij JP Flower Art en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van JP Flower Art.